CAP 16V 33uF – خازن الکترولیت، ۱۶ ولت، ۳۳ میکروفاراد

اندازه تقریبی ک 7.5 * 5 میلی متر 

فاصله پایه ها : 2 میلی متر 

حداکثر دما : 85 درجه سانتی گراد

250 تومان

47 عدد در انبار

موجود در انبار